לקוח

חיפה מדיקל בע"מ

זמן ביצוע

חודש

מה נעשה בפרוייקט

שדרוג אתר לחברה על בסיס שפה גראפית קיימת בשימוש טכנולוגיות מתקדמות, שפור מהירות עליה, זמן תגובה של האתר