club-inner

לקוח

מועדון המשקיעים של חיפה עבור חברת hiCenter

זמן ביצוע

קצר ביותר – שבועיים

מה נעשה בפרויקט

אתר מודרני בשיטת One-Page עם גלילה. מציג מידע על מועדון, הסבר מה נדרש, מידע  על משקיעים, ספונסורים, יכולת להירשם למועדון המשקיעים של חיפה באמצעות טופס מפורט.