המילים הנכונות שוות יותר מאלף תמונות

תוכן הוא מעבר לצירוף מילים ומשפטים. תוכן טוב, נכון ומעניין הוא עניין של בריאת עולם! רבות כבר נכתב ונאמר על חשיבות התוכן באינטרנט. כולם כבר מכירים את האמרה "התוכן הוא המלך", וכל בעל אתר אינטרנט מבין שללא תוכן, האתר לא יוכל להתקדם לשום מקום. אבל מעטים מבינים את החשיבות האמיתית של צורת הכתיבה, נושאי הכתיבה…